گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد (بلوار امین)
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد (بلوار امین)
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اتیسم، آفازی، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار
قم، بلوار امین
مرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان رویش (بلوار امین)
مرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان رویش (بلوار امین)
روانشناسی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، پردازش شنوایی، هنر درمانی، پزشک عمومی
زمینه‌های کاری: مشاوره کودک، مشاوره تخصصی کودک و نوجوان: مسائل مربوط به بیش فعالی، وسواس، وسواس، خدمات توان بخشی: گفتار درمانی
قم، میدان رسالت
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger