حامد پورکرمیان (خیابان انقلاب)
حامد پورکرمیان (خیابان انقلاب)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، بیش فعالی، مشکلات تولید گفتار، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی
خرم آباد، خیابان انقلاب
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger