دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر ناهید بی همتا
دکتر ناهید بی همتا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، تزریق ژل به لابیا ماژور، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، بوتاکس برای درمان واژینسموس
تبریز، تقاطع طالقانی با 17 شهریور جدید
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن
تبریز، -
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، زایمان بدون درد، جوانسازی واژن، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران یائسگی
تبریز، -
دکتر سیروس بایبوردی
دکتر سیروس بایبوردی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، جوانسازی واژن
تبریز، چهارراه هفده شهریور
دکتر زنان تبریز
دکتر زنان تبریز
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن
تبریز، -
دکتر فریبا حضرتی
دکتر فریبا حضرتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
تبریز، -
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، لابیاپلاستی، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر فاطمه صغرا زمانی
دکتر فاطمه صغرا زمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، جراحی تخمدان، درمان زگیل تناسلی، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر غلامحسین سپهری
دکتر غلامحسین سپهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان کیست تخمدان، درمان پولیپ رحم، جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر فاطمه طباطبایی
دکتر فاطمه طباطبایی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، درمان عفونت زنان، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر فاطمه عباسعلی زاده خیابان
دکتر فاطمه عباسعلی زاده خیابان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان کیست تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر فاطمه نظری خانمیری
دکتر فاطمه نظری خانمیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی رحم، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر فراهم انوری آذر
دکتر فراهم انوری آذر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر فرح جدیان
دکتر فرح جدیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان عفونت زنان، درمان پولیپ رحم، درمان زگیل تناسلی، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر فرح ناز ریحانی فر
دکتر فرح ناز ریحانی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن، هودکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، پرینورافی
تبریز
دکتر فرحناز فغفوری
دکتر فرحناز فغفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر فرناز منتظری
دکتر فرناز منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، پی آرپی واژن، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر فریبا اناری
دکتر فریبا اناری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم، درمان نازایی، هودکتومی، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، هودکتومی، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم، درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان خونریزی رحم، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، درمان عفونت زنان، جراحی رحم، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، جراحی رحم، پرینورافی، هودکتومی
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، جوانسازی واژن، درمان هرپس تناسلی، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد
دکتر قاسم امیری بستان آباد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان میوم رحم، تنگ کردن واژن، پرینورافی، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی تخمدان، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، هودکتومی، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی تخمدان، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان خشکی واژن، هودکتومی، جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر لیلا حامد
دکتر لیلا حامد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، پرینورافی، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های رحم، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، درمان بیماری های رحم، پرینورافی، هودکتومی
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم، هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، هودکتومی، جراحی تخمدان، پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، جوانسازی واژن، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، پرینورافی، درمان هرپس تناسلی، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی رحم، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، جراحی تخمدان، درمان خشکی واژن، درمان کیست تخمدان، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان هرپس تناسلی، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر نسرین بدرانلوئی
دکتر نسرین بدرانلوئی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، پی آرپی واژن، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر نسترن زارع پورنصیری
دکتر نسترن زارع پورنصیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، درمان میوم رحم، جراحی تخمدان، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر نسترن کیوانچهر
دکتر نسترن کیوانچهر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان نازایی، درمان هرپس تناسلی، جراحی تخمدان، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر ندا رضازاده
دکتر ندا رضازاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، لابیاپلاستی، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger