حامد پورکرمیان (خیابان انقلاب)
حامد پورکرمیان (خیابان انقلاب)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمانگر تخصصی اتیسم و اختلالات زبانی، آفازی، مشکلات تولید گفتار، آپراکسی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
خرم آباد، خیابان انقلاب
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger