احسان رجبی
احسان رجبی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: لکنت، تولید گفتار، سندروم، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی
قم، بلوارامین
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، بیش فعالی، اختلالات طیف اتیسم، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع و آبریزش دهان
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، اختلال تکاملی زبان، اختلالات طیف اتیسم، بیش فعالی، لکنت در کودکان
قم، خیابان هنرستان
زهرا معتمدی راد
زهرا معتمدی راد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، لکنت در کودکان، اختلالات صداهای گفتاری(تلفظ صداها) در کودکان و بزرگسالان، اختلالات گفتار و زبان پس از سکته مغزی، اختلال تکاملی زبان
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، مشکلات توجه و تمرکز، درمان لکنت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اتیسم
قم، فلکه صفاییه
فاطمه سادات سجادی
فاطمه سادات سجادی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اختلالات حرکتی گفتار، مشکلات توجه و تمرکز، آفازی، بیش فعالی
قم، خیابان سمیه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات بلع، بیش فعالی، آفازی، درمان تخصصی لکنت کودک و بزرگسال
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کم شنوایی، مشکلات تولید گفتار، اختلالات بلع، اختلالات صوت
قم، خیابان 45 متری صدوق
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات اکتسابی گفتار و زبان، اتیسم، اختلالات بلع
قم، خیابان سمیه
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم، اختلالات صوت، درمان لکنت، آفازی
قم، بلوار 45متری صدوقی
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
ارائه خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و بازی درمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتار و زبان در آسیب های مغزی و اختلالات نورولوژیک، اختلالات حسی و حرکتی در آسیب های مغزی و نورولوژیک، اختلالات طیف اوتیسم، اختلالات رشدی، تاخیر های گفتار و زبان
قم، خیابان هفتم تیر
گفتاردرمانی بیان قم
گفتاردرمانی بیان قم
ارزیابی تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان و صوت
زمینه‌های کاری: انواع اختلالات کم شنوایی و کاشت حلزون، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، درمان اختلالات تلفظ در تمامی سنین، اختلالات تلفظ مربوط به شکاف کام، ارزیابی تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان و صوت
قم، بلوار محمد امین
فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، اختلالات یادگیری، اختلالات ارتباطی، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات بلع
قم، بلوار جمهوری اسلامی
علی نادری ملک
علی نادری ملک
ارزیابی، تشخیص و درمان تخصصی کلیه اختلالات گفتار، زبان، بلع و صدا در کودکان و بزرگسالان
زمینه‌های کاری: درمان لکنت بزرگسالان و کودکان، بلع و صدا، اختلالات یادگیری، اختلالات تاخیر گفتار و زبان، ارزیابی
قم، بلوار عمار یاسر
مهدیه دانشور
مهدیه دانشور
ارزیابی، مشاوره و درمان اختلالات گفتار، زبان و ارتباط کودکان
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظی، تاخیر گفتار وزبان، اتیسم، کم شنوایی، مشکلات توجه و تمرکز
قم، جمهوری
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، درمان لکنت، کاردرمانی جسمی، اختلالات صوت، اتیسم
قم، خیابان هفت تیر
گفتاردرمانی پویافر
گفتاردرمانی پویافر
زمینه‌های کاری: درمان برای افراد مبتلا افازی ناشی از سکته مغزی در خانه و کلینک، درمان و مشاوره لکنت بزرگسال مطابق با متد های جدید بین المللی، درمان اختلالات گفتاری کودکان شامل اختلال در تولید ناشی از کم شنوایی و کم توان ذهنی و اختلال حسی داخل دهانی، ماساژ ویژه کودکان دارای اختلال حسی در اندام های گویایی، درمان کودکان مبتلا به شکاف کام
قم، میدان سعیدی
آیات ترکمانی
آیات ترکمانی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: تشخیص ارزیابی و درمان اختلالات رشدی گفتار و زبان، کم توانی ذهنی، شکاف کام، تاخیر گفتاری، اختلالات تلفظ
قم، خیابان آیت الله صدوقی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: آفازی، استفاده از ابزار اتاق تاریک، کم توان ذهنی، اتیسم، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
قم، میدان امام
گفتاردرمانی نیاز
گفتاردرمانی نیاز
زمینه‌های کاری: تاخیر در گفتار و زبان، کم شنوایی، اختلال تلفظ و تولید صدا، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، ناروانی در گفتار(لکنت)
قم، -
عادله واعظی
عادله واعظی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، شکاف کام و لب. درمان لکنت
قم، -
شفیعه پناه زاده
شفیعه پناه زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اتیسم، مشکلات توجه و تمرکز، شکاف کام و لب. درمان لکنت، بیش فعالی، اختلالات یادگیری
قم، میدان رسالت
گفتاردرمانی اعظم محمدی
گفتاردرمانی اعظم محمدی
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، لکنت، کم شنوایی، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، اختلال تلفظ
قم، -
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger