احسان رجبی
احسان رجبی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: لکنت، تولید گفتار، سندروم، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی
قم، بلوارامین
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، مشکلات توجه و تمرکز، درمان لکنت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اتیسم
قم، فلکه صفاییه
کاردرمانی تبسم
کاردرمانی تبسم
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی، کاردرمانی ذهنی و شناختی، ABA
قم، بلوارامین
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم، اختلالات صوت، درمان لکنت، آفازی
قم، بلوار 45متری صدوقی
زهرا کریمی
زهرا کریمی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری و شناختی، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی جسمی، کودکان استثنایی(اوتیسم، سندروم داون و...)
قم، میدان رسالت
زینب فرمانی
زینب فرمانی
متخصص کاردرمانی کودکان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی در کودکان اتیسم، کاردرمانی حسی ذهنی، سندروم داون، کاردرمانی جسمی حرکتی در کودکان فلج مغزی، کم توان ذهنی
قم، خیابان جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
زمینه‌های کاری: ارتباطی و ادراکی) و کاردرمانی بیماری های کودکان ( فلج مغزی (CP)، TBI، ضایعات نخاعی، توانبخشی و کاردرمانی بیماری های مغز و اعصاب ( MS، اختلالات توجه و بیش فعالی
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
زمینه‌های کاری: ارتباطی و ادراکی) و کاردرمانی بیماری های کودکان ( فلج مغزی (CP)، اختلالات حافظه و یادگیری، اختلالات مخچه ای) و همچنین کاردرمانی ذهنی ( سندروم داون، سکته مغزی، اختلالات شناختی
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
زمینه‌های کاری: اتیسم، آرتروگریپوزیس، اختلالات توجه و بیش فعالی، سکته مغزی، TBI
قم، بلوار جمهوری
گفتاردرمانی بیان قم
گفتاردرمانی بیان قم
ارزیابی تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان و صوت
زمینه‌های کاری: انواع اختلالات کم شنوایی و کاشت حلزون، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، درمان اختلالات تلفظ در تمامی سنین، اختلالات تلفظ مربوط به شکاف کام، ارزیابی تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان و صوت
قم، بلوار محمد امین
گفتاردرمانی و کاردرمانی وطن دوست
گفتاردرمانی و کاردرمانی وطن دوست
زمینه‌های کاری: نورولوژیک، (si(sensory integration، اتیسم، بازی درمانی، ارزیابی ودرمان بیماران cp
قم، خیابان دور شهر
علی نادری ملک
علی نادری ملک
ارزیابی، تشخیص و درمان تخصصی کلیه اختلالات گفتار، زبان، بلع و صدا در کودکان و بزرگسالان
زمینه‌های کاری: درمان لکنت بزرگسالان و کودکان، بلع و صدا، اختلالات یادگیری، اختلالات تاخیر گفتار و زبان، ارزیابی
قم، بلوار عمار یاسر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، درمان لکنت، کاردرمانی جسمی، اختلالات صوت، اتیسم
قم، خیابان هفت تیر
آزاده برقعی
آزاده برقعی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی در کودکان و بزرگسالان، بیش فعال، کاردرمانی ذهنی در کودکان با مشکلات ذهنی، کاردرمانی حسی و حرکتی، اتیسم
قم، زنبیل آباد
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger