دکتر آزاده نوری
دکتر آزاده نوری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، ترمیم دندان، پروتز ثابت و متحرک
اصفهان، دروازه تهران
دکتر سعید صفائیان پور
دکتر سعید صفائیان پور
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دنداپزشک زیبایی، ترمیم دندان، ایمپلنت، پروتز ثابت و متحرک، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر احسان قاسمی
دکتر احسان قاسمی
متخصص: پروتزهای دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: طراحی لبخند، درمانهای زیبایی، لامینیت، انواع روکش، دندان مصنوعی
اصفهان، چهار راه پلیس
دکتر هاجر همامی
دکتر هاجر همامی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: کراون های سرامیکی، پروتز کامل، ترمیم های همرنگ، پروتز ثابت و متحرک، بلیچینگ
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر سید امیر شبیر دیباجی
دکتر سید امیر شبیر دیباجی
ایمپلنتولوژیست
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ترمیم های همرنگ، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت و متحرک
اصفهان، خیابان طیب
دکتر سید محمدرضا حکیمانه
دکتر سید محمدرضا حکیمانه
متخصص: پروتز های دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت، کامپوزیت ونیر، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم آمالگام، جرم گیری و بروساژ دندان
اصفهان، خیابان شریعتی غربی
دندان پزشکی چهارباغ
دندان پزشکی چهارباغ
زمینه‌های کاری: کشیدن دندان، ایمپلنت، عصب کشی، ترمیم، خدمات دندانپزشکی و دندانسازی
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
دکتر ماجد فقیه
دکتر ماجد فقیه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، اوردنچر، بازسازی دندان، ارتودنسی، ایمپلنت
اصفهان، ملک شهرخ دکترمفتح نبش ک سپهرپ 1
دکتر محدثه آکوچکیان
دکتر محدثه آکوچکیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، فیشور سیلانت، بلیچینگ، اوردنچر
اصفهان
دکتر ماجدفقیه
دکتر ماجدفقیه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ارتودنسی، ایمپلنت، بازسازی دندان، فیشور سیلانت
اصفهان، ملک شهر
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت
اصفهان
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر ماندانا حقیقی
دکتر ماندانا حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، بازسازی دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان
دکتر ماهک یثربی
دکتر ماهک یثربی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، اوردنچر، بازسازی دندان
اصفهان
دکتر متین عابد حقیقی
دکتر متین عابد حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، جرمگیری دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت
اصفهان
دکتر مجتبی روزبه
دکتر مجتبی روزبه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر مجتبی سمسارزاده
دکتر مجتبی سمسارزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان
اصفهان
دکتر مجتبی شاه طوسی
دکتر مجتبی شاه طوسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر مجتبی کدخدائی
دکتر مجتبی کدخدائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، فلوراید تراپی، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان
اصفهان
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، ایمپلنت، بلیچینگ، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر
اصفهان، خ جی سه راه شهیدرجایی مجتمع مرواریدط اول واحد4
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، جراحی دندان، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ارتودنسی، جرمگیری دندان، لمینت دندان، فیشور سیلانت
اصفهان، خ کاوه نرسیده به سه راه ملک شهرنبش خ مخابرات مطب دکترادیب
دکتر مجتبی کرمانی
دکتر مجتبی کرمانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، بازسازی دندان، سفید کردن دندان، طرح لبخند، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، خ شیخ بهایی کلینیک فردوسی
دکتر مجتبی نوری لنجان
دکتر مجتبی نوری لنجان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر مجید ابوالحسنی
دکتر مجید ابوالحسنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جراحی دندان، ارتودنسی، ونیر کامپوزیت، روکش دندان
اصفهان
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، ارتودنسی
اصفهان
دکتر مجید حیدرپور
دکتر مجید حیدرپور
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان
اصفهان، خیابان بهشتی کوچه خان مجتمع پزشکی شقایق طبقه 1 واحد 4
دکتر مجید خامه ء
دکتر مجید خامه ء
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، لمینت دندان، ایمپلنت، جراحی دندان، ارتودنسی
اصفهان
دکتر مجید رستمی
دکتر مجید رستمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت
اصفهان
دکتر مجید منتظری
دکتر مجید منتظری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، ایمپلنت، بلیچینگ، ارتودنسی
اصفهان
دکتر کامران متقی
دکتر کامران متقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی
اصفهان، خ توحید میانی جنب داروخانه دی مجاور لوستر فروشی
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت
اصفهان، خ توحید میانی جنب داروخانه دی مجتمع پردیس ط دوم واحد7
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، ایمپلنت
اصفهان، خ توحید میانی بعداز مهردادساختمان پردیس واحد7
دکتر محبوبه لطفی
دکتر محبوبه لطفی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، بلیچینگ
اصفهان
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان
اصفهان
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت
اصفهان
دکتر محبت صادقیان
دکتر محبت صادقیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، لمینت دندان، ایمپلنت، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، اوردنچر، بلیچینگ، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت
اصفهان، بهارستان
دکتر مجیدعابدی
دکتر مجیدعابدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان
اصفهان، خوراسگان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، بازسازی دندان، اوردنچر
اصفهان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان
اصفهان، خ توحیدمیانی ساختمان مرواریدجنب بانک پارسیان ط 2
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان
اصفهان، خ توحید میانی ساختمان مروارید جنب بانک پارسیان ط2
دکتر مجید کاظمی
دکتر مجید کاظمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، ترمیم دندان، بازسازی دندان، طرح لبخند
اصفهان
دکتر مجید بیات
دکتر مجید بیات
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر
اصفهان، خیابان سجاد خیابان آیت اله خلیلی ساختمان صبا
دکتر مجید گودرزی نژاد
دکتر مجید گودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، بلیچینگ، ترمیم دندان
اصفهان
دکتر مجید سیامکی
دکتر مجید سیامکی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، طرح لبخند، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت
اصفهان، خ آمادگاه جنب هتل عباسی مجتمع گلدیس ورودی سوم ط سوم ساختمان 333
دکتر مجید فتحی
دکتر مجید فتحی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان، بازسازی دندان، جراحی دندان
اصفهان
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger