گفتاردرمانی گویان
گفتاردرمانی گویان
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، کم شنوایی، درمان لکنت، مشکلات تولید گفتار، اتیسم
مشهد، بلوارصارمی
مجتبی پورزکی
مجتبی پورزکی
گفتاردرمانی در کلینیک، گفتاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات گفتار و زبان در کودکان کم شنوا و کاشت حلزون، اختلالات طیف اتیسم، درمان ناروانی طبیعی و لکنت کودکان، تاخیر رشد در گفتار و زبان، اختلالات تولید گفتار (اختلالات تلفظی)
مشهد، همه مناطق
گفتاردرمانی معصومه میرنژاد
گفتاردرمانی معصومه میرنژاد
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، شکاف کام و لب و لکنت و درمان اختلالات یادگیری، کم شنوایی، کم توانی ذهنی، درمان تخصصی اختلالات گفتار و زبان کودکان ناشی از طیف اوتیسم
مشهد، احمدآباد
زهرا افروز
زهرا افروز
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، لکنت، شکاف کام و لب، مشکلات تلفظ، مشکلات توجه و تمرکز
مشهد، بابانظر16
گفتاردرمانی میلاد محتشمی
گفتاردرمانی میلاد محتشمی
درمان تخصصی اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: گروه درمانی، گفتاردرمانی در منزل، فلج مغزی)، نوشتن، اختلالات یادگیری(خواندن
مشهد، کوثر جنوبی 14
پرویز شجاعی
پرویز شجاعی
آسیب شناس گفتار و زبان ( گفتاردرمانگر)
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، مشکلات تلفظ، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات بلع
مشهد، مقابل بیمارستان امام رضا
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسایار
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسایار
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات نورولوژیک، لکنت، نقص توجه و تمرکز، فلج مغزی آفازی
مشهد، -
سهیلا هجرتی
سهیلا هجرتی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، آفازی، اختلالات یادگیری، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
مشهد، -
گفتاردرمانی، کاردرمانی و بازی درمانی راد
گفتاردرمانی، کاردرمانی و بازی درمانی راد
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: تقویت حافظه و هوش و آماده سازی جهت ورود به طرح سنجش و مدرسه، درمان خطا در ادای صحیح حروف در تمامی سنین، درمان تأخیر در شروع گفتار و زبان کودکان و تولید صحیح کلمات و جملات در تمامی سنین، عقب ماندگی ذهنی، مشکلات در بلع
مشهد، -
گفتاردرمانی مشهد دکتر حمید طیرانی نیک نژاد
گفتاردرمانی مشهد دکتر حمید طیرانی نیک نژاد
زمینه‌های کاری: اختلالات روانی گفتار (لکنت)، دارای تیم تخصصی آسیب شناسان گفتار، اختلالات یادگیری (خواندن-نوشتن)، توانبخشی شنوائی-کلامی در انواع آسیب های شنوائی (کودکان دارای سمعک و کاشت حلزون شنوایی)، تاخیر در گفتار و زبان
مشهد، خیابان احمدآباد
گفتاردرمانی ایرانیان
گفتاردرمانی ایرانیان
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اختلالات صوت، اختلالات یادگیری، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کم شنوایی
مشهد
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger