میترا مستعد ( مینودشت )
میترا مستعد ( مینودشت )
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: تزریق ژل، برداشتن خال و زگیل، پلاسما تراپی، صدور گواهی بکارت، تغذیه بارداری
مینودشت، گنبدکاووس
میترا مستعد
میترا مستعد
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: آیودی گذاری، درمان بیماری های زنان، تعیین جنسیت جنین، پلاسما تراپی، برداشتن خال و زگیل
گنبدکاووس، طالقانی شرقی
میترا مستعد
میترا مستعد
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان واژینیسموس، پلاسما تراپی، تنظیم خانواده، کربوکسی تراپی
گنبد کاووس، طالقانی شرقی
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger