شنوایی شناسی و سمعک نسیم
شنوایی شناسی و سمعک نسیم
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالب ضد آب وضد صوت، تجویز و فروش سمعک های هوشمند نامرئی و پشت گوشی، ارزیابی سرگیجه و مانورهای تعادلی، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان
زاهدان، بین امیرالمومنین 19 و21
شنوایی شناسی و سمعک نسیم ( زاهدان )
شنوایی شناسی و سمعک نسیم ( زاهدان )
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالب ضد آب وضد صوت، تجویز و فروش سمعک های هوشمند نامرئی و پشت گوشی، ارزیابی سرگیجه و مانورهای تعادلی، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان
سراوان، زاهدان
گفتاردرمانی مهر
گفتاردرمانی مهر
ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، درمان لکنت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات بلع
زاهدان، خیابان امیرالمومنین
گفتاردرمانی صبور
گفتاردرمانی صبور
زمینه‌های کاری: شکاف کام، لکنت، صدمات مغزی(فلج مغزی و سکته مغزی)، اختلال تولید، اختلال تولید و تلفظ
زاهدان، خیابان دانشگاه
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger