گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، کاردرمانی ذهنی، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار، بیش فعالی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کاردرمانی میدان ملت، اختلالات صوت، دیستروفی عضلانی
تهران، شمس آباد
زکیه نوری
زکیه نوری
ویزیت در کلینیک، کاردرمانی در منزل، هوم ویزیت
زمینه‌های کاری: اختلالات ذهنی شناختی، سکته مغزی، توانبخشی تخصصی دست، اختلالات نورولوژیک و ارتوپدیک کودکان و بزرگسالان، ضربه مغزی
کرمان، خیابان جهاد
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( والفجر )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( والفجر )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، کم شنوایی، شکاف کام و لب، بیش فعالی، اختلالات صوت
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( بلوارجمهوری )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( بلوارجمهوری )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، مشکلات توجه و تمرکز، کاردرمانی جسمی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (امام جمعه)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (امام جمعه)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، اختلالات صوت، اختلالات یادگیری، درمان لکنت، بیش فعالی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی سخن
گفتاردرمانی و کاردرمانی سخن
مرکز توانبخشی
زمینه‌های کاری: آفازی، اختلالات یادگیری، درمان لکنت، مشکلات تولید گفتار، کاردرمانی ذهنی
کرمان، بلوارجمهوری
گفتاردرمانی و کاردرمانی بهتوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی بهتوان
زمینه‌های کاری: اسپایدرکیج و لباس فضایی برای کودکان فلج مغزی، گفتار درمانی: اختلالات صوت، کاردرمانی ذهنی(اختلالات یادگیری، اختلالات گفتاری بعد سکته مغزی، شکاف کام و لب
کرمان، خیابان استقلال
گفتاردرمانی و کاردرمانی دنیای زیبا
گفتاردرمانی و کاردرمانی دنیای زیبا
زمینه‌های کاری: اتیسم، کاردرمانی جسمی، شکاف کام و لب، اختلالات طیف اتیسم، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
کرمان
گفتاردرمانی فرنگیس کاکوئی
گفتاردرمانی فرنگیس کاکوئی
زمینه‌های کاری: عقب ماندگی ذهنی، سکته مغزی، تلفظ صدا، اختلال یادگیری، سندروم داون
کرمان، بلوار آزادگان
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( فیروزه )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( فیروزه )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، اختلالات صوت، مشکلات تولید گفتار، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات یادگیری
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (هزار و یک شب)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (هزار و یک شب)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اتیسم، بازی درمانی، آفازی، روانشناسی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( شفا)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( شفا)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: رفتار درمانی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کاردرمانی جسمی، اختلالات صوت، درمان لکنت
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger