دکتر فاطمه تیموری
دکتر فاطمه تیموری
متخصص: ارتودنسی
زمینه‌های کاری: مرتب کردن دندانها با ارتودنسی، ارتودنسی ثابت در نوجوانان، ارتودنسی قبل از جراحی فک در بزرگسالان دارای ناهنجاری فک، ارتودنسی پیشگیری در کودکان، اصلاح ناهنجاری های فک در کودکان
اصفهان، خیابان توحید میانی
دندان پزشکی دکتر مهدی کچوئی/ دکتر راضیه کامران
دندان پزشکی دکتر مهدی کچوئی/ دکتر راضیه کامران
زمینه‌های کاری: درمان ریشه دندان(عصب کشی دندان)، دندانپزشکی کودکان، کامپوزیت ونیر، طراحی لبخند، ایمپلنت
اصفهان، میدان احمدآباد
دکتر مریم حاجی احمدی
دکتر مریم حاجی احمدی
متخصص: دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
زمینه‌های کاری: فضانگهدارنده، روکش دندان شیری، ترمیم‌های پیشگیری، انجام خدمات دندانپزشکی کودکان تحت آرام بخشی و بیهوشی عمومی، کشیدن دندان کودک
اصفهان، خیابان توحید میانی
دکتر نسیم اثناعشری
دکتر نسیم اثناعشری
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی پیشگیری در کودکان، ارتودنسی قبل از جراحی فک در بزرگسالان، مرتب کردن دندانها با ارتودنسی ثابت ‌ومتحرک در بزرگسالان و‌نوجوانان، اصلاح مشکلات اسکلتی فک و صورت در کودکان در حال رشد
اصفهان، خیابان توحید میانی
دکتر مهتا شهیدی
دکتر مهتا شهیدی
متخصص: دندانپزشک ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: لمینیت زیرکونیوم، ایمپلنت، لمینیت فلدسپاتیک، کامپوزیت، کشیدن دندانهای نهفته
اصفهان، خیابان ارباب
دکتر هاجر همامی
دکتر هاجر همامی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت و متحرک، پروتز کامل، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه، ترمیم های همرنگ
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر کتایون کلانتر معتمدی
دکتر کتایون کلانتر معتمدی
دندان پزشک ( ترمیم، زیبایی، کودکان)
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جراحی لثه، عصب کشی، ارتودنسی، ترمیم دندان
اصفهان، خیابان رودکی
دندان پزشکی شیخ صدوق
دندان پزشکی شیخ صدوق
ارائه کلیه خدمات تخصصی و عمومی دندانپزشکی و مرکز ویژه دندانپزشکی اطفال در اصفهان
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه، ترمیم دندان
اصفهان، شیخ صدوق شمالی
دندان پزشکی شیخ صدوق
دندان پزشکی شیخ صدوق
ارائه کلیه خدمات تخصصی و عمومی دندانپزشکی و مرکز ویژه دندانپزشکی اطفال در اصفهان
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه، جراحی دندان
اصفهان، شیخ صدوق شمالی
دندان پزشکی شیخ صدوق
دندان پزشکی شیخ صدوق
ارائه کلیه خدمات تخصصی و عمومی دندانپزشکی و مرکز ویژه دندانپزشکی اطفال در اصفهان
زمینه‌های کاری: عصب کشی، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان
اصفهان، شیخ صدوق شمالی
دکتر ندا کارگهی
دکتر ندا کارگهی
متخصص: آسیب شناسی دهان و فک و صورت
زمینه‌های کاری: جراحی، خدمات تخصصی بیماری های دهان و دندان، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان
اصفهان، خیابان آپادانا اول
دندان پزشکی پارسیان
دندان پزشکی پارسیان
زمینه‌های کاری: عصب کشی، روکش، ترمیم و زیبایی، ارتودنسی، ایمپلیمنت دندان
اصفهان، خیابان بزرگمهر
دندان پزشکی چهارباغ
دندان پزشکی چهارباغ
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت و متحرک، جراحی اطفال، ایمپلنت، خدمات دندانپزشکی و دندانسازی، عصب کشی
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
دکتر سهیلا جنتی محب
دکتر سهیلا جنتی محب
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لامینیت، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه، دندانپزشکی اطفال بدون بیهوشی
اصفهان
دکتر - -
دکتر - -
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت (شیاربندی)، ترمیم آمالگام، عصب‌کشی دندان‌های شیری، ترمیم‌های همرنگ دندان، روکش دندان شیری
اصفهان، -
دکتر نصرت نوربخش
دکتر نصرت نوربخش
متخصص: دندانپزشکی کودکان؛ فلوشیپ: ارتودنسی پیشگیری، دندانپزشکی بیمارستانی
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، درمانهای تخصصی برای کودکان اعم از ترمیم، درمانهای دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی، کشیدن دندان
اصفهان، خیابان شریعتی
دندان پزشکی شهروند
دندان پزشکی شهروند
زمینه‌های کاری: اصلاح طرح لبخند، خدمات دندانپزشکی، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، زیبایی
اصفهان، خیابان عسگریه
دکتر مرضیه محمودی اصل
دکتر مرضیه محمودی اصل
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان، جراحی
اصفهان، خیابان وحید
دکتر دندانپزشک اصفهان
دکتر دندانپزشک اصفهان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جراحی دندان، ارتودنسی، عصب کشی، دندانپزشکی کودکان
اصفهان، -
دکتر دندانپزشک اصفهان
دکتر دندانپزشک اصفهان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراح، ایمپلنت دندان، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی دندان)
اصفهان، -
دکتر مجید بیات
دکتر مجید بیات
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت
اصفهان، خیابان سجاد خیابان آیت اله خلیلی ساختمان صبا
دکتر ماهک یثربی
دکتر ماهک یثربی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، لمینت دندان، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر متین عابد حقیقی
دکتر متین عابد حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت
اصفهان
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ایمپلنت، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر
اصفهان
دکتر مجتبی روزبه
دکتر مجتبی روزبه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، بلیچینگ
اصفهان
دکتر مجتبی سمسارزاده
دکتر مجتبی سمسارزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، روکش دندان
اصفهان
دکتر مجتبی شاه طوسی
دکتر مجتبی شاه طوسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان، طرح لبخند، ارتودنسی
اصفهان
دکتر مجتبی کدخدائی
دکتر مجتبی کدخدائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، ارتودنسی
اصفهان
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ارتودنسی، لمینت دندان، ایمپلنت، ترمیم دندان
اصفهان
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، اوردنچر
اصفهان، خ جی سه راه شهیدرجایی مجتمع مرواریدط اول واحد4
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، اوردنچر
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، طرح لبخند
اصفهان، خ کاوه نرسیده به سه راه ملک شهرنبش خ مخابرات مطب دکترادیب
دکتر مجتبی کرمانی
دکتر مجتبی کرمانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، سفید کردن دندان، بلیچینگ، فیشور سیلانت
اصفهان، خ شیخ بهایی کلینیک فردوسی
دکتر مجتبی نوری لنجان
دکتر مجتبی نوری لنجان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر مجید ابوالحسنی
دکتر مجید ابوالحسنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، طرح لبخند، فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ
اصفهان
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، جراحی دندان، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر مجید حیدرپور
دکتر مجید حیدرپور
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت
اصفهان، خیابان بهشتی کوچه خان مجتمع پزشکی شقایق طبقه 1 واحد 4
دکتر مجید خامه ء
دکتر مجید خامه ء
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بازسازی دندان، بلیچینگ، ایمپلنت، لمینت دندان
اصفهان
دکتر مجید رستمی
دکتر مجید رستمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، روکش دندان، ارتودنسی، لمینت دندان
اصفهان
دکتر مجید رضائی
دکتر مجید رضائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر مجید عابدی
دکتر مجید عابدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، روکش دندان
اصفهان
دکتر مجید فتحی
دکتر مجید فتحی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ارتودنسی، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، ایمپلنت
اصفهان
دکتر مجید کاظمی
دکتر مجید کاظمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر مجید گودرزی نژاد
دکتر مجید گودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ترمیم دندان، اوردنچر، لمینت دندان، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، فیشور سیلانت
اصفهان
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، روکش دندان، ارتودنسی، بروساژ دندان، ایمپلنت
اصفهان، خ توحید میانی جنب داروخانه دی مجتمع پردیس ط دوم واحد7
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، روکش دندان
اصفهان، خ توحید میانی بعداز مهردادساختمان پردیس واحد7
دکتر محبوبه لطفی
دکتر محبوبه لطفی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، اوردنچر، جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان، جراحی دندان
اصفهان
دکتر محدثه آکوچکیان
دکتر محدثه آکوچکیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان، ارتودنسی، بروساژ دندان
اصفهان
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger