گفتاردرمانی وحیده محمدی ثابت
گفتاردرمانی وحیده محمدی ثابت
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، اختلالات زبانی و گفتاری ناشی از سکته مغزی، درمان لکنت، تاخیر گفتار، شکاف کام و لب
خرم آباد، خیابان امام خمینی بین میدان شهدا و چهارراه بانک کوچه شهید کاکاوندی ساختمان پزشکان شاهرخ
گفتاردرمانی پوراندخت جعفری
گفتاردرمانی پوراندخت جعفری
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات یادگیری، درمان تاخیر کلامی، درمان لکنت زبان، درمان اتیسم، درمان اختلال بلع
خرم آباد، بین چهارراه بانک و میدان شهدا
فهیمه گنجی
فهیمه گنجی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: تاخیر در رشد گفتار و زبان، لکنت، اختلالات گفتار و زبان و مغز پس از سکته مغزی، اختلالات تلفظ و گفتار، مشاوره اختلالات رفتاری کودکان
خرم‌آباد، خیابان رازی
اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی و کاردرمانی -
اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی و کاردرمانی -
زمینه‌های کاری: کاردرمانی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، شکاف کام و لب، فعالیتهای تقویت ذهن و توجه و تمرکز، بیش فعالی
خرم‌آباد، -
گفتاردرمانی نشاط سپهوند
گفتاردرمانی نشاط سپهوند
زمینه‌های کاری: اتیسم، سوادآموزی، اختلالات یادگیری، درمان اختلالات صوت و بلع، درمان آپراکسی و آفازی
خرم آباد
گفتاردرمانی فاین
گفتاردرمانی فاین
کلینیک جامع توانبخشی و پزشکی فاین
زمینه‌های کاری: مشکلات صوت، اختلالات گفتار، مشکلات گفتاری ناشی از اختلالات ذهنی، لکنت، اتیسم
خرم‌آباد
نیلوفر مهدوی فر
نیلوفر مهدوی فر
درمان اختلالات گفتار وزبان
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مشکلات تولید گفتار، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات بلع
خرم‌آباد، -
مرکز لکنت لرستان
مرکز لکنت لرستان
ارزیابی و درمان لکنت کودکان و نوجوانان توسط گفتاردرمانگر تخصصی لکنت
زمینه‌های کاری: درمان لکنت
خرم‌آباد
خرم آباد
خرم آباد
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات گفتار و زبان در شکاف لب و کام، یادگیری، کم توان ذهنی، اتیسم
خرم‌آباد، -
خرم آباد
خرم آباد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمانگر تخصصی اتیسم و اختلالات زبانی، آفازی، مشکلات تولید گفتار، آپراکسی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
خرم آباد، -
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger