دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، زایمان بدون درد
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر ناهید صفا
دکتر ناهید صفا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، تعیین جنسیت، زایمان بدون درد، تزریق چربی در ناحیه پرینه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر زهرا امدادی
دکتر زهرا امدادی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تشخیص و درمان بیماریهای عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر
تبریز، پایین تر از بیمارستان شمس
دکتر ساناز سلمان زاده
دکتر ساناز سلمان زاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، لابیاپلاستی در مطب با دستگاه RF، پلاسما، برداشتن خال و زگیل با پن، معاینات پرده بکارت
تبریز، فلکه دانشگاه
دکتر سیروس بایبوردی
دکتر سیروس بایبوردی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، جوانسازی واژن
تبریز، چهارراه هفده شهریور
دکتر حوریه حلیمی میلانی
دکتر حوریه حلیمی میلانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، تعیین جنسیت، هیسترکتومی، سرطان های زنان، زایمان طبیعی
تبریز، -
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن
تبریز، -
دکتر پروین باستانی
دکتر پروین باستانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: کف لگن
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن، درمان بی اختیاری ادرار، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان
تبریز
دکتر لیلا شباهنگ
دکتر لیلا شباهنگ
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، زایمان بدون درد، سفید کردن واژن، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان
تبریز، -
دکتر زنان تبریز
دکتر زنان تبریز
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن
تبریز، -
دکتر الهام افتخاری میلانی
دکتر الهام افتخاری میلانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، نازایی، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، زایمان سزارین
تبریز، چهارراه باغشمال
دکتر مهری معین زاده
دکتر مهری معین زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، پرینورافی، درمان عفونت زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم، درمان نازایی، هودکتومی، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، هودکتومی، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم، درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان خونریزی رحم، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، درمان عفونت زنان، جراحی رحم، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، جراحی رحم، پرینورافی، هودکتومی
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، جوانسازی واژن، درمان هرپس تناسلی، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد
دکتر قاسم امیری بستان آباد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان میوم رحم، تنگ کردن واژن، پرینورافی، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی تخمدان، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، هودکتومی، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی تخمدان، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان خشکی واژن، هودکتومی، جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر لیلا حامد
دکتر لیلا حامد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، پرینورافی، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های رحم، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، درمان بیماری های رحم، پرینورافی، هودکتومی
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم، هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، هودکتومی، جراحی تخمدان، پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، جوانسازی واژن، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، پرینورافی، درمان هرپس تناسلی، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی رحم، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، جراحی تخمدان، درمان خشکی واژن، درمان کیست تخمدان، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان هرپس تناسلی، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، مراقبت های دوران بارداری، درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن
تبریز
دکتر مریم عزتی
دکتر مریم عزتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، هودکتومی، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر مریم منصورفر
دکتر مریم منصورفر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، تعیین جنسیت، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر مژگان یگانه
دکتر مژگان یگانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن، درمان خشکی واژن، درمان زگیل تناسلی، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر معصومه زارعی زاده
دکتر معصومه زارعی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر منوچهر صمیمی فر
دکتر منوچهر صمیمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم، هودکتومی، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر منیژه سیاح ملی
دکتر منیژه سیاح ملی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، هودکتومی، جراحی ترمیمی واژن، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر مهری جعفری شبیری
دکتر مهری جعفری شبیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر نوشین شاه محمدی
دکتر نوشین شاه محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان هرپس تناسلی، پرینورافی، جراحی ترمیمی واژن، درمان نازایی
تبریز
دکتر نگار یحیی زاده
دکتر نگار یحیی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان، هودکتومی
تبریز
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger