دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، کولپوسکوپی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر شرمین پژواک
دکتر شرمین پژواک
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی های زنان و زایمان، تزریق فیلر واژن، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های تخمدان
تبریز، خیابان پاستور جدید 2
دکتر زهرا امدادی
دکتر زهرا امدادی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مشاوره قبل از بارداری، مراقبت های دوران بارداری، تنگ کردن واژن، زایمان سزارین
تبریز، پایین تر از بیمارستان شمس
دکتر ساناز سلمان زاده
دکتر ساناز سلمان زاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: معاینات پرده بکارت، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان
تبریز، فلکه دانشگاه
دکتر شرمین پژواک
دکتر شرمین پژواک
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم
تبریز، خیابان پاستور جدید 2
دکتر سولماز یوسف زاده خیابانی
دکتر سولماز یوسف زاده خیابانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های بارداری، هیستروسکوپی، تنگ کردن ناحیه تناسلی، درمان عفونت های مکرر و غیر قابل درمان با لیزر، جوانسازی واژن
تبریز، تقاطع 17شهریور جدید و طالقانی
نسرین پورموسوی
نسرین پورموسوی
کارشناس ارشد مامایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان، و غیره، مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت
تبریز، ارتش
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی
تبریز، -
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی
تبریز، -
دکتر حوریه حلیمی میلانی
دکتر حوریه حلیمی میلانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان
تبریز، -
دکتر سیروس بایبوردی
دکتر سیروس بایبوردی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، تنگ کردن واژن، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان
تبریز، چهارراه هفده شهریور
دکتر لیلا شباهنگ
دکتر لیلا شباهنگ
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جراحی زیبایی زنان
تبریز، -
دکتر زنان تبریز
دکتر زنان تبریز
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین
تبریز، -
دکتر فریبا حضرتی
دکتر فریبا حضرتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، هیسترکتومی، سرطان های زنان، زایمان سزارین، لابیاپلاستی
تبریز، -
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان خونریزی رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان میوم رحم، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر مژگان یگانه
دکتر مژگان یگانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان هرپس تناسلی، درمان میوم رحم، هودکتومی، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر مریم منصورفر
دکتر مریم منصورفر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان، درمان نازایی، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر مریم عزتی
دکتر مریم عزتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، پرینورافی، تزریق فیلر به واژن، درمان زگیل تناسلی، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، هودکتومی، مراقبت های دوران بارداری، درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، تنگ کردن واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان میوم رحم، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، جراحی رحم، جراحی ترمیمی واژن، تزریق چربی به واژن، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، تنگ کردن واژن، پرینورافی، جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان خونریزی رحم، تزریق چربی به واژن، درمان میوم رحم، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، جراحی ترمیمی واژن، درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان، جراحی تخمدان، درمان عفونت زنان، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تزریق چربی به واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی تخمدان، درمان نازایی، عمل جراحی زنان، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان پولیپ رحم، درمان زگیل تناسلی، درمان کیست تخمدان، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان، جوانسازی واژن، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن، کولپوسکوپی، درمان نازایی
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر فرح جدیان
دکتر فرح جدیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، پرینورافی، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر فرح ناز ریحانی فر
دکتر فرح ناز ریحانی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، پی آرپی واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان خشکی واژن، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر فرحناز فغفوری
دکتر فرحناز فغفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، پرینورافی، جوانسازی واژن، درمان کیست تخمدان، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر فرناز منتظری
دکتر فرناز منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان بیماری های رحم، جراحی رحم، درمان کیست تخمدان، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر فریبا اناری
دکتر فریبا اناری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، هودکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، درمان نازایی، جوانسازی واژن
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان کیست تخمدان، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر منوچهر صمیمی فر
دکتر منوچهر صمیمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان کیست تخمدان، درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان زگیل تناسلی، جراحی زیبایی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم، جوانسازی واژن
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خونریزی رحم
تبریز
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger