گفتاردرمانی وحیده محمدی ثابت
گفتاردرمانی وحیده محمدی ثابت
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، اختلالات زبانی و گفتاری ناشی از سکته مغزی، درمان لکنت، تاخیر گفتار، شکاف کام و لب
خرم آباد، خیابان امام خمینی بین میدان شهدا و چهارراه بانک کوچه شهید کاکاوندی ساختمان پزشکان شاهرخ
گفتاردرمانی پوراندخت جعفری
گفتاردرمانی پوراندخت جعفری
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات یادگیری، درمان تاخیر کلامی، درمان لکنت زبان، درمان اتیسم، درمان اختلال بلع
خرم آباد، بین چهارراه بانک و میدان شهدا
فهیمه گنجی
فهیمه گنجی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: تاخیر در رشد گفتار و زبان، لکنت، اختلالات گفتار و زبان و مغز پس از سکته مغزی، اختلالات تلفظ و گفتار، مشاوره اختلالات رفتاری کودکان
خرم‌آباد، خیابان رازی
گفتاردرمانی فاین
گفتاردرمانی فاین
کلینیک جامع توانبخشی و پزشکی فاین
زمینه‌های کاری: مشکلات صوت، اختلالات گفتار، مشکلات گفتاری ناشی از اختلالات ذهنی، لکنت، اتیسم
خرم‌آباد
خرم آباد
خرم آباد
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات گفتار و زبان در شکاف لب و کام، یادگیری، کم توان ذهنی، اتیسم
خرم‌آباد، -
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger