گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد (بلوار امین)
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد (بلوار امین)
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات بلع، بیش فعالی، آفازی، درمان تخصصی لکنت کودک و بزرگسال
قم، بلوار امین
مرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان رویش (بلوار امین)
مرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان رویش (بلوار امین)
روانشناسی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، پردازش شنوایی، هنر درمانی، پزشک عمومی
زمینه‌های کاری: اضطراب، ***، کار درمانی، خدمات توان بخشی: گفتار درمانی، آموزش موسیقی به کودکان
قم، میدان رسالت
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger