گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، بیش فعالی، اختلالات طیف اتیسم، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع و آبریزش دهان
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، اختلال تکاملی زبان، اختلالات طیف اتیسم، بیش فعالی، لکنت در کودکان
قم، خیابان هنرستان
زهرا معتمدی راد
زهرا معتمدی راد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، لکنت در کودکان، اختلالات صداهای گفتاری(تلفظ صداها) در کودکان و بزرگسالان، اختلالات گفتار و زبان پس از سکته مغزی، اختلال تکاملی زبان
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، مشکلات توجه و تمرکز، درمان لکنت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اتیسم
قم، فلکه صفاییه
فاطمه سادات سجادی
فاطمه سادات سجادی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اختلالات حرکتی گفتار، مشکلات توجه و تمرکز، آفازی، بیش فعالی
قم، خیابان سمیه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات بلع، بیش فعالی، آفازی، درمان تخصصی لکنت کودک و بزرگسال
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کم شنوایی، مشکلات تولید گفتار، اختلالات بلع، اختلالات صوت
قم، خیابان 45 متری صدوق
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات اکتسابی گفتار و زبان، اتیسم، اختلالات بلع
قم، خیابان سمیه
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم، اختلالات صوت، درمان لکنت، آفازی
قم، بلوار 45متری صدوقی
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
ارائه خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و بازی درمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتار و زبان در آسیب های مغزی و اختلالات نورولوژیک، اختلالات حسی و حرکتی در آسیب های مغزی و نورولوژیک، اختلالات طیف اوتیسم، اختلالات رشدی، تاخیر های گفتار و زبان
قم، خیابان هفتم تیر
مرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان رویش
مرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان رویش
روانشناسی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، پردازش شنوایی، هنر درمانی، پزشک عمومی
زمینه‌های کاری: اضطراب، ***، کار درمانی، خدمات توان بخشی: گفتار درمانی، آموزش موسیقی به کودکان
قم، میدان رسالت
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
زمینه‌های کاری: ارتباطی و ادراکی) و کاردرمانی بیماری های کودکان ( فلج مغزی (CP)، TBI، ضایعات نخاعی، توانبخشی و کاردرمانی بیماری های مغز و اعصاب ( MS، اختلالات توجه و بیش فعالی
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
زمینه‌های کاری: اتیسم، آرتروگریپوزیس، اختلالات توجه و بیش فعالی، سکته مغزی، TBI
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
زمینه‌های کاری: ارتباطی و ادراکی) و کاردرمانی بیماری های کودکان ( فلج مغزی (CP)، اختلالات حافظه و یادگیری، اختلالات مخچه ای) و همچنین کاردرمانی ذهنی ( سندروم داون، سکته مغزی، اختلالات شناختی
قم، بلوار جمهوری
فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، اختلالات یادگیری، اختلالات ارتباطی، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات بلع
قم، بلوار جمهوری اسلامی
مهدیه دانشور
مهدیه دانشور
ارزیابی، مشاوره و درمان اختلالات گفتار، زبان و ارتباط کودکان
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظی، تاخیر گفتار وزبان، اتیسم، کم شنوایی، مشکلات توجه و تمرکز
قم، جمهوری
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، درمان لکنت، کاردرمانی جسمی، اختلالات صوت، اتیسم
قم، خیابان هفت تیر
آزاده برقعی
آزاده برقعی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی در کودکان و بزرگسالان، بیش فعال، کاردرمانی ذهنی در کودکان با مشکلات ذهنی، کاردرمانی حسی و حرکتی، اتیسم
قم، زنبیل آباد
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: آفازی، استفاده از ابزار اتاق تاریک، کم توان ذهنی، اتیسم، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
قم، میدان امام
عادله واعظی
عادله واعظی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، شکاف کام و لب. درمان لکنت
قم، -
شفیعه پناه زاده
شفیعه پناه زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اتیسم، مشکلات توجه و تمرکز، شکاف کام و لب. درمان لکنت، بیش فعالی، اختلالات یادگیری
قم، میدان رسالت
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger