گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، کاردرمانی ذهنی، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار، بیش فعالی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
مهدیه سادات متولیان
مهدیه سادات متولیان
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، بیش فعالی و نقص توجه، رفتاردرمانی، کاردرمانی جسمی، اتیسم
تهران، مجیدیه جنوبی
مرکز درمانی اردیبهشت
مرکز درمانی اردیبهشت
گفتاردرمانی، کاردرمانی، رفتاردرمانی، شنوایی شناسی
زمینه‌های کاری: بدشنوایی و پردازش شنیداری، رفتاردرمانی، کاردرمانی حسی حرکتی، گفتاردرمانی، بازی درمانی
تهران، خیابان بنی هاشم
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( والفجر )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( والفجر )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، کم شنوایی، شکاف کام و لب، بیش فعالی، اختلالات صوت
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( بلوارجمهوری )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( بلوارجمهوری )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، مشکلات توجه و تمرکز، کاردرمانی جسمی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (امام جمعه)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (امام جمعه)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، اختلالات صوت، اختلالات یادگیری، درمان لکنت، بیش فعالی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی بهتوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی بهتوان
زمینه‌های کاری: اسپایدرکیج و لباس فضایی برای کودکان فلج مغزی، گفتار درمانی: اختلالات صوت، کاردرمانی ذهنی(اختلالات یادگیری، اختلالات گفتاری بعد سکته مغزی، شکاف کام و لب
کرمان، خیابان استقلال
گفتاردرمانی و کاردرمانی دنیای زیبا
گفتاردرمانی و کاردرمانی دنیای زیبا
زمینه‌های کاری: اتیسم، کاردرمانی جسمی، شکاف کام و لب، اختلالات طیف اتیسم، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
کرمان
گفتاردرمانی فرنگیس کاکوئی
گفتاردرمانی فرنگیس کاکوئی
زمینه‌های کاری: عقب ماندگی ذهنی، سکته مغزی، تلفظ صدا، اختلال یادگیری، سندروم داون
کرمان، بلوار آزادگان
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( فیروزه )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( فیروزه )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، اختلالات صوت، مشکلات تولید گفتار، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات یادگیری
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (هزار و یک شب)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (هزار و یک شب)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اتیسم، بازی درمانی، آفازی، روانشناسی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( شفا)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( شفا)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: رفتار درمانی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کاردرمانی جسمی، اختلالات صوت، درمان لکنت
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger