شنوایی شناسی و سمعک نسیم (امیرالمومنین)
شنوایی شناسی و سمعک نسیم (امیرالمومنین)
زمینه‌های کاری: تجویز و فروش سمعک های هوشمند نامرئی و پشت گوشی، ساخت انواع قالب ضد آب وضد صوت، ارزیابی سرگیجه و مانورهای تعادلی، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان
زاهدان، بین امیرالمومنین 19 و21
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger