گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، شکاف کام و لب، اختلالات یادگیری، درمان لکنت، آفازی
قم، فلکه صفاییه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اتیسم، آفازی، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات بلع، درمان لکنت
قم، خیابان 45 متری صدوق
زهرا معتمدی راد
زهرا معتمدی راد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتار و زبان پس از سکته مغزی، بازی درمانی، اختلالات طیف اتیسم، اختلالات صداهای گفتاری(تلفظ صداها) در کودکان و بزرگسالان، لکنت در کودکان
قم، خیابان هنرستان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، کاردرمانی ذهنی، شکاف کام و لب، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار
قم، بلوار 45متری صدوقی
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، فلج مغزی، بیش فعالی، اختلالات بلع و آبریزش دهان، اختلالات یادگیری
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، اختلالات صداهای گفتاری(تلفظ صداها) در کودکان و بزرگسالان، تاخیر گفتار و زبان، لکنت در کودکان، اختلالات طیف اتیسم
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات بلع، اختلالات یادگیری، آفازی، کم شنوایی
قم، خیابان هفت تیر
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، درمان سکته مغزی در منزل و کلینیک، اختلالات بلع، اختلالات یادگیری
قم، میدان امام
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger