احسان رجبی
احسان رجبی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: لکنت، تولید گفتار، سندروم، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی
قم، بلوارامین
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، مشکلات توجه و تمرکز، درمان لکنت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اتیسم
قم، فلکه صفاییه
فاطمه سادات سجادی
فاطمه سادات سجادی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اختلالات حرکتی گفتار، مشکلات توجه و تمرکز، آفازی، بیش فعالی
قم، خیابان سمیه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات بلع، بیش فعالی، آفازی، درمان تخصصی لکنت کودک و بزرگسال
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کم شنوایی، مشکلات تولید گفتار، اختلالات بلع، اختلالات صوت
قم، خیابان 45 متری صدوق
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات اکتسابی گفتار و زبان، اتیسم، اختلالات بلع
قم، خیابان سمیه
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم، اختلالات صوت، درمان لکنت، آفازی
قم، بلوار 45متری صدوقی
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
ارائه خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و بازی درمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتار و زبان در آسیب های مغزی و اختلالات نورولوژیک، اختلالات حسی و حرکتی در آسیب های مغزی و نورولوژیک، اختلالات طیف اوتیسم، اختلالات رشدی، تاخیر های گفتار و زبان
قم، خیابان هفتم تیر
گفتاردرمانی بیان قم
گفتاردرمانی بیان قم
ارزیابی تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان و صوت
زمینه‌های کاری: انواع اختلالات کم شنوایی و کاشت حلزون، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، درمان اختلالات تلفظ در تمامی سنین، اختلالات تلفظ مربوط به شکاف کام، ارزیابی تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان و صوت
قم، بلوار محمد امین
فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، اختلالات یادگیری، اختلالات ارتباطی، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات بلع
قم، بلوار جمهوری اسلامی
شنوایی شناسی و سمعک طنین قم
شنوایی شناسی و سمعک طنین قم
زمینه‌های کاری: درمان سرگیجه های وضعیتی(BPPV)، OAE، تجویز انواع سمعک های هوشمند و فرا هوشمند نامرئی، ارزیابی شنوایی اطفال(ABR، ASSR)
قم، میدان سعیدی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، درمان لکنت، کاردرمانی جسمی، اختلالات صوت، اتیسم
قم، خیابان هفت تیر
گفتاردرمانی پویافر
گفتاردرمانی پویافر
زمینه‌های کاری: درمان برای افراد مبتلا افازی ناشی از سکته مغزی در خانه و کلینک، درمان و مشاوره لکنت بزرگسال مطابق با متد های جدید بین المللی، درمان اختلالات گفتاری کودکان شامل اختلال در تولید ناشی از کم شنوایی و کم توان ذهنی و اختلال حسی داخل دهانی، ماساژ ویژه کودکان دارای اختلال حسی در اندام های گویایی، درمان کودکان مبتلا به شکاف کام
قم، میدان سعیدی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: آفازی، استفاده از ابزار اتاق تاریک، کم توان ذهنی، اتیسم، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
قم، میدان امام
عادله واعظی
عادله واعظی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، شکاف کام و لب. درمان لکنت
قم، -
شفیعه پناه زاده
شفیعه پناه زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اتیسم، مشکلات توجه و تمرکز، شکاف کام و لب. درمان لکنت، بیش فعالی، اختلالات یادگیری
قم، میدان رسالت
گفتاردرمانی اعظم محمدی
گفتاردرمانی اعظم محمدی
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، لکنت، کم شنوایی، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، اختلال تلفظ
قم، -
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger