زهرا خرم نظری (کیانپارس)
زهرا خرم نظری (کیانپارس)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات بلع، درمان لکنت
اهواز، کیانپارس خیابان 2 شرقی رو بروی مجتمع اداری تشریفات مجتمع توبا
گفتاردرمانی منظر مجلسی (کیانپارس)
گفتاردرمانی منظر مجلسی (کیانپارس)
زمینه‌های کاری: تصویربرداری از حنجره، درمان مشکلات حنجره، کلینیک تخصصی اختلالات خواب، درمان اختلالات صوت، استروبوسکوپی
اهواز، اتوبان لشکر
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger