گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، شکاف کام و لب، اختلالات یادگیری، درمان لکنت، آفازی
قم، فلکه صفاییه
فاطمه سادات سجادی
فاطمه سادات سجادی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات اکتسابی گفتار و زبان، اختلالات صوت، درمان لکنت، مشکلات تلفظ
قم، خیابان سمیه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اتیسم، آفازی، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات بلع، درمان لکنت
قم، خیابان 45 متری صدوق
زهرا معتمدی راد
زهرا معتمدی راد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتار و زبان پس از سکته مغزی، بازی درمانی، اختلالات طیف اتیسم، اختلالات صداهای گفتاری(تلفظ صداها) در کودکان و بزرگسالان، لکنت در کودکان
قم، خیابان هنرستان
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، تاخیرگفتاروزبان، مشکلات تولید گفتار، اختلالات صوت، درمان لکنت
قم، خیابان سمیه
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، کاردرمانی ذهنی، شکاف کام و لب، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار
قم، بلوار 45متری صدوقی
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
ارائه خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و بازی درمانی
زمینه‌های کاری: درمان تخصصی اختلالات صدا و تارهای صوتی، اختلالات حسی و حرکتی در آسیب های مغزی و نورولوژیک، اختلالات گفتار و زبان در آسیب های مغزی و اختلالات نورولوژیک، تاخیر های گفتار و زبان، فلج مغزی
قم، خیابان هفتم تیر
گفتاردرمانی و کاردرمانی وطن دوست
گفتاردرمانی و کاردرمانی وطن دوست
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، اختلال خواندن و نوشتن، نورولوژیک، اختلالات تلفظی، (si(sensory integration
قم، خیابان دور شهر
فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مشکلات تلفظ، اختلالات یادگیری، اختلالات ارتباطی، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی
قم، بلوار جمهوری اسلامی
علی نادری ملک
علی نادری ملک
ارزیابی، تشخیص و درمان تخصصی کلیه اختلالات گفتار، زبان، بلع و صدا در کودکان و بزرگسالان
زمینه‌های کاری: قاریان، اختلالات تاخیر گفتار و زبان، معلمین و کاربران حرفه ای صدا، خواننده ها، شکاف لب و کام
قم، بلوار عمار یاسر
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، فلج مغزی، بیش فعالی، اختلالات بلع و آبریزش دهان، اختلالات یادگیری
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، اختلالات صداهای گفتاری(تلفظ صداها) در کودکان و بزرگسالان، تاخیر گفتار و زبان، لکنت در کودکان، اختلالات طیف اتیسم
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات بلع، اختلالات یادگیری، آفازی، کم شنوایی
قم، خیابان هفت تیر
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، درمان سکته مغزی در منزل و کلینیک، اختلالات بلع، اختلالات یادگیری
قم، میدان امام
عادله واعظی
عادله واعظی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، مشکلات تولید گفتار، کم شنوایی
قم، -
شفیعه پناه زاده
شفیعه پناه زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب. درمان لکنت، مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، اتیسم، اختلالات صوت
قم، میدان رسالت
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger