گفتاردرمانی فرنگیس کاکوئی
گفتاردرمانی فرنگیس کاکوئی
زمینه‌های کاری: عقب ماندگی ذهنی، سکته مغزی، تلفظ صدا، اختلال یادگیری، سندروم داون
کرمان، بلوار آزادگان
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger