گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، شکاف کام و لب، اختلالات یادگیری، درمان لکنت، آفازی
قم، فلکه صفاییه
فاطمه سادات سجادی
فاطمه سادات سجادی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات اکتسابی گفتار و زبان، اختلالات صوت، درمان لکنت، مشکلات تلفظ
قم، خیابان سمیه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اتیسم، آفازی، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات بلع، درمان لکنت
قم، خیابان 45 متری صدوق
زهرا معتمدی راد
زهرا معتمدی راد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتار و زبان پس از سکته مغزی، بازی درمانی، اختلالات طیف اتیسم، اختلالات صداهای گفتاری(تلفظ صداها) در کودکان و بزرگسالان، لکنت در کودکان
قم، خیابان هنرستان
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، تاخیرگفتاروزبان، مشکلات تولید گفتار، اختلالات صوت، درمان لکنت
قم، خیابان سمیه
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، کاردرمانی ذهنی، شکاف کام و لب، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار
قم، بلوار 45متری صدوقی
زینب فرمانی
زینب فرمانی
متخصص کاردرمانی کودکان
زمینه‌های کاری: کم توان ذهنی، تاخیر رشدی و نارس، کاردرمانی جسمی حرکتی در کودکان فلج مغزی، سندروم داون، کاردرمانی در کودکان اتیسم
قم، خیابان جمهوری
احسان رجبی
احسان رجبی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: تاخیر رشدی، صوت، اختلال یادگیری، کم شنوایی، تشدید
قم، بلوارامین
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
زمینه‌های کاری: اتیسم، آرتروگریپوزیس، ضایعات نخاعی، TBI، سکته مغزی
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
زمینه‌های کاری: اختلالات تعادلی، تاخیر رشدی، TBI، ارتباطی و ادراکی) و کاردرمانی بیماری های کودکان ( فلج مغزی (CP)، اختلالات مخچه ای) و همچنین کاردرمانی ذهنی ( سندروم داون
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
زمینه‌های کاری: اختلالات شناختی، اختلالات مخچه ای) و همچنین کاردرمانی ذهنی ( سندروم داون، تاخیر رشدی، اختلالات حافظه و یادگیری، توانبخشی و کاردرمانی بیماری های مغز و اعصاب ( MS
قم، بلوار جمهوری
گفتاردرمانی بیان قم
گفتاردرمانی بیان قم
ارزیابی تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان و صوت
زمینه‌های کاری: اتیسم، عقب ماندگی ذهنی، اختلال در تاخیر زبان آموزی در کودکان طبیعی، اختلالات مربوط به حنجره و صوت در مداحان و کاربران حرفه ای صدا، فلج مغزی
قم، بلوار محمد امین
گفتاردرمانی و کاردرمانی وطن دوست
گفتاردرمانی و کاردرمانی وطن دوست
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، اختلال خواندن و نوشتن، نورولوژیک، اختلالات تلفظی، (si(sensory integration
قم، خیابان دور شهر
فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مشکلات تلفظ، اختلالات یادگیری، اختلالات ارتباطی، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی
قم، بلوار جمهوری اسلامی
علی نادری ملک
علی نادری ملک
ارزیابی، تشخیص و درمان تخصصی کلیه اختلالات گفتار، زبان، بلع و صدا در کودکان و بزرگسالان
زمینه‌های کاری: قاریان، اختلالات تاخیر گفتار و زبان، معلمین و کاربران حرفه ای صدا، خواننده ها، شکاف لب و کام
قم، بلوار عمار یاسر
مهدیه دانشور
مهدیه دانشور
ارزیابی، مشاوره و درمان اختلالات گفتار، زبان و ارتباط کودکان
زمینه‌های کاری: بیش‌فعالی، مشکلات توجه و تمرکز، کم شنوایی، اتیسم، تاخیر گفتار وزبان
قم، جمهوری
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، فلج مغزی، بیش فعالی، اختلالات بلع و آبریزش دهان، اختلالات یادگیری
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، اختلالات صداهای گفتاری(تلفظ صداها) در کودکان و بزرگسالان، تاخیر گفتار و زبان، لکنت در کودکان، اختلالات طیف اتیسم
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات بلع، اختلالات یادگیری، آفازی، کم شنوایی
قم، خیابان هفت تیر
نرگس تفتیده
نرگس تفتیده
آسیب شناس گفتار و زبان(گفتاردرمانگر)
زمینه‌های کاری: اتیسم، درمان اختلالات تلفظی، اختلالات بعداز سکته مغزی، تاخیر در گفتار
قم، 45 متری صدوق
ابوالفضل سعادتمند
ابوالفضل سعادتمند
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، توانبخشی کودکان با مشکلات، بیماران ارتوپدی، اتیسم، ژنتیک
قم، خیابان هفت تیر
آزاده برقعی
آزاده برقعی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی حسی و حرکتی، کاردرمانی جسمی در کودکان و بزرگسالان، کاردرمانی ذهنی در کودکان با مشکلات ذهنی، بیش فعال، اتیسم
قم، زنبیل آباد
آیات ترکمانی
آیات ترکمانی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، تاخیر گفتاری، شکاف کام، اتیسم، تشخیص ارزیابی و درمان اختلالات رشدی گفتار و زبان
قم، خیابان آیت الله صدوقی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، درمان سکته مغزی در منزل و کلینیک، اختلالات بلع، اختلالات یادگیری
قم، میدان امام
گفتاردرمانی نیاز
گفتاردرمانی نیاز
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، ناروانی در گفتار(لکنت)، شکاف لب و کام، اتیسم، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن
قم، -
عادله واعظی
عادله واعظی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، مشکلات تولید گفتار، کم شنوایی
قم، -
شفیعه پناه زاده
شفیعه پناه زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب. درمان لکنت، مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، اتیسم، اختلالات صوت
قم، میدان رسالت
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger