آزمایشگاه پاتوبیولوژی سید الشهدا
آزمایشگاه پاتوبیولوژی سید الشهدا
زمینه‌های کاری: آزمایش‌های پاتولوژی، آزمایش‌های کلینیکال
شهرضا، خیابان انقلاب
موتور جست‌وجوی دیجی درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger